Formalności prawne

garaże świętokrzyskie

Garaże wykonane niezależnie od technologii, powyżej 35m2 i sposobu posadowienia – niestety wymagają Pozwolenia na Budowę. Jeżeli ktoś mówi inaczej to w najlepszym przypadku, przez brak profesjonalizmu wprowadza Państwa w błąd i naraża na poważne konsekwencje. Garaże muszą spełniać normy i przepisy (statyka konstrukcji, obciążenie śniegiem, wiatrem, wentylacja, wymiary stanowiska postojowego, wymiary bram, drzwi, okien).

Obecnie na zgłoszenie można postawić wiatę (słupki i dach) oranżerię, altanę, pomieszczenie gospodarcze.
Firma “Piotr” dysponuje wszystkimi środkami potrzebnymi do zrealizowania bezpiecznie i zgodnie z przepisami Państwa inwestycji. Firma “Piotr” wszystkie swoje wyroby wykonuje zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnymi normami Prawa Budowlanego.

Pozwolenie na budowę

  • decyzja zabudowy terenu lub wypis z planu zagospodarowania terenu
  • wniosek o pozwolenie na budowę
  • mapy do celów projektowych (geodeta)
  • projekt budowlany w 4 kpl. (projektant)
  • projekt zagospodarowania terenu (projektant)
  • dziennik budowy

Zgłoszenie

  • decyzja zabudowy terenu lub wypis z planu zagospodarowania terenu
  • wniosek na zgłoszenie
  • mapki sytuacyjne (wydział geodezji)
  • opis obiektu

Garaże metalowe nie połączone trwale z gruntem , z możliwościąrozbiórki i przeniesienia w inne miejsce ,nie są wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, nie posiadają elementów i cech wymienionech w przepisie wobec czego nie podlegaja opodatkowaniu. Taka informację uzyskaliśmy dzwoniąc do kilku urzędów miast.