Jak wykonać podłoże pod garaż?

 • Podłoże powinno być większe od garażu, optymalnie 3cm (wyjątek stanowi sytuacja w której ,garaż dostawiamy do ściany, budynku lub płotu, wtedy od tej strony nie zostawiamy odstępu
 • Grubość elementu betonowego minimum 15 cm (zależy od projektu)
 • Podłoże pod garażem równe wypoziomowane bez spadku, równe przekątne.
 • Całość wystająca w najniższym punkcie 5cm ponad grunt np. trawnik
 • Podjazd przed bramą ze spadem od garażu (tak aby woda odpływała od bramy)

Płyta betonowa

 • Prace ziemne zdjęcie wierzchniej warstwy próchniczej 30 – 40cm
 • Zbicie deskowania.
 • Wysypanie tłucznia, kamienia lub gruzu betonowego około 15-30cm
 • Ułożenie, wiązanie zbrojenia z prętów fi 10-12 tworzących siatkę o oczku min 20x15cm
 • Wylanie warstwy betonu (najlepiej towarowego c-20-25) grubość płyty 15-20 cm
 • Wyrównanie, zatarcie wylewki, najlepiej mechaniczne
Podłoże pod garaż
Podłoże pod garaż kostka brukowa

Kostka brukowa

 • Wytyczenie terenu (geodeta)
 • Prace ziemne zdjęcie wierzchniej warstwy próchniczej 30 – 40cm
 • Wylanie stóp betonowych
 • Wypełnienie podsypką żwirowo piaskową 20-30 cm
 • Podsypka
 • Układanie kostki
 • Ubicie kostki

Poniżej schemat wykonania podłoża pod najbardziej popularny wymiar garażu o wymiarach zewnętrznych szer.6,00m x dł. 5,70m

Schemat garażu z kostką brukową

Powyżej garaż Duo-Classic na podłożu z kostki brukowej.

<<Wróć